Aktuality

 • 15.6.2018 doktorand J. Rusňák získal prestižní ocenění za nejlepší disertaci RHIC/AGS v BNL. Na své disertaci "Jet Reconstruction in Au+Au Collisions at RHIC" pracoval v experimentu STAR pod vedením Dr. J. Bielčíkové.

 • 28.5.2018 přednesl ústavní seminář "Matter Under Extreme Conditions" Dr. Brijesh K Srivastava (Purdue University, West Lafayette, USA), se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci experimentu STAR.

 • 15.3.2018 navštívil naši skupinu a ústav Dr. You Zhou (Niels Bohr Institute, University of Copenhagen), který je členem kolaborace ALICE a přednesl ústavní seminář "From Little Bang to Mini Bang: The universe's primordial soup owing at the LHC".

 • 22.2.2018 přednesl ústavní seminář Quark-gluon plasma: the fastest rotating fluid" doc. M. Šumbera, člen našeho týmu

 • V roce 2017 pokračujeme v testování křemíkových senzorů ALPIDE na vliv akumulované totální ionizační dávky. V první půli roku byla provedena v této souvislosti na cyklotronu U-120M v Řeži série ozařování (19.1., 2.3., 10.4., 4.5., 15.6.), přičemž akumulovaná totální ionizační dávka přesáhla 1 Mrad. Velkou část dat z těchto testů analyzoval Artem Isakov z Národní Výzkumné Tomské Polytechnické Univerzity ve své diplomové práci Investigation of silicon pixel sensors for the ALICE Inner Tracking System upgrade project, kterou vedl jako školitel specialista dr. Filip Křížek. Zmíněná diplomová práce byla úspěšně obhájena dne 15.6.

  Ve spolupráci s kolegy z CERN byl dne 14.6 na cyklotronu U-120M poprvé testován jeden segment nově budovaného vnitřního dráhového detektoru pro experiment ALICE. Segment byl osazen devíti ALPIDE senzory a vykazoval předpokládané chování. Zároveň se věnujeme i testování prototypu vyčítací jednotky pro budovaný vnitřní dráhový detektor. V první půli roku byl tento prototyp testován na cyklotronu U-120M ve dvou kampaních 22.-24.5. a 19.6.-20.6. Z nabraných dat bude publikován článek v rámci konference NSREC-2017.

  Na jaře 2017 podal ing. Tomáš Vaňát k obhajobě na FIT ČVUT disertační práci na téma Physical Fault Injection and Monitoring Methods for Programmable Devices. Práce obdržela od všech oponentů kladné posudky a bude obhajována na FIT ČVUT dne 25.7.


 • Od 15.6.2017 se do realizačního týmu zapojil nový doktorand, Ing. Jan Vaněk, který bude studovat produkci těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR.

 • Ve dnech 12.6.-13.6.2017 na FJFI ČVUT v Praze úspěšně obhájili své diplomové práce studenti Miroslav Šaur a Martin Kocmánek, kteří se zabývají studiem extrémního stavu hmoty v Cu+Au a Au+Au srážkách pomocí tvrdých sond v experimentu STAR na urychlovači RHIC. M. Šaur pracoval pod vedením dr. Pavola Federiče a M. Kocmánek pod vedením dr. J. Bielčíkové.

 • 12.6.2017 přednesl dr. F. Křížek prezentaci shrnující hlavní aktivity týmu ÚJF účastnícího se studia extrémních stavů jaderné hmoty na experimentu ALICE a STAR při příležitosti návštěvy komise pro jadernou fyziku „Nuclear Physics Board“ Evropské fyzikální společnosti v budově ÚJF v Řeži.

Plánované akce

 • 04.09.2018 proběhne pravidelná schůzka týmu.


 • Uskutečněné akce

 • Dne 21.8.2017 proběhla pravidelná schůze týmu. Studentka V. Raskina přednesla výsledky své bakalářské práce "Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií", kterou vypracovala pod vedením dr. F. Křížka. Doktorand J. Vaněk shrnul výsledky své stáže v BNL týkající se produkce nabitých D mezonů v experimentu STAR.

 • Bývalý diplomant, nyní doktorand v IHEP Peking, Miroslav Šaur přednesl 12.8.2018 na poradě skupiny přednášku Experimental progress and prospect on Charm CPV search.

 • 29.5.2018: proběhla pracovní schůzka řešitelského týmu.

 • 6.3.2018: se konala pravidelná schůzka týmu.

 • 13.2.2018: proběhla další pravidelná schůzka týmu.

 • 30.1.2018: byly v rámci další pravidelné schůze prezentovány výsledky analýz studentů a postdoktorandů.

 • Dne 23.1.2018: v rámci pravidelné schůze týmu přednesl Dr. N. Novitzky z Univerzity ve Stony Brooku (USA) seminář “Direct photons as a probe for QGP".

 • 9.1.2018: proběhla pravidelná schůzka týmu.

 • 28.11.2017: se konala další pravidelná schůzka týmu.

 • Dne 24.11.2017 v rámci společné schůze realizačního týmu s vědci a studenty FJFI ČVUT v Praze přednesl doc. M. Šumbera (ÚJF) seminář "Beam Energy Scan na urychlovači RHIC" a Ing. Horák (FJFI ČVUT) seminář "Fotoprodukce rho0 mezonu v ultraperiferálních srážkách na ALICE".

 • 21.11.2017 proběhla další pracovní schůze týmu a studentů.

 • 24.10.2017 se uskutečnila pracovní schůzka týmu se studenty.

 • 17.10.2017 se konala pravidelná schůzka týmu.

 • 29.8.2017 se v rámci pravidelné schůzky uskutečnil nácvik přednášky na obhajobu bakalářské práce studentky V. Agafonove.

 • 1.8.2017 proběhla další pravidelná schůzka realizačního týmu s cílem naplánovat aktivity na další akademický rok.

 • 11.7.2017 proběhla pravidelná schůzka realizačního týmu, kde byly diskutovány aktuální fyzikální analýzy studentů experimentu STAR a ALICE v ÚJF.

 • Dne 26.6.2017 proběhla schůzka realizačního týmu, během které proběhla diskuse výsledků a nácvik přednášek na regionální kolaborační poradu experimentu STAR, která se koná ve dnech 27.-29.6. 2017 na Technické univerzitě ve Varšavě. Za náš tým se tohoto mítinku aktivně účastní doc. M. Šumbera, dr. Pavol Federič, doktorand Ing. M. Šimko a studenti M. Kocmánek a M. Šaur.

 • Na pravidelné schůzce dne 6.6.2017 proběhla diskuse výsledků a nácvik přednášek k Mgr. státnicím studentů M. Kocmánka a M. Šaura. Dr. F. Křížek dále diskutoval a přednesl připravovanou přednášku při příležitosti návštěvy komise pro jadernou fyziku „Nuclear Physics Board“ Evropské fyzikální společnosti v ÚJF.

 • archiv akcí

   
  Akce, novinky a aktuality

  Základní údaje o projektu

  Cíl projektu

  Publicita projektu

  Personální obsazení projektu

  Dokumenty ke stažení

  Studijní materiály

  Spolupracující instituce