Aktuality

 • RNDr. Filip Křížek, Ph.D. a Ing. Tomáš Vaňát pokračují ve spolupráci s kolegy z CERN v testování radiační odolnosti elektronických komponent pro projekt inovace vnitřního dráhového detektoru. Od začátku roku 2016 provedli celou řadu ozařovacích kampaní (25.-26.1., 8.-9.2., 29.2.-1.3, 18.-19.4., 23.-24.9., 14.-15.10., 24.- 25.10., 6.12. 2016), v nichž se testovala odezva prototypu křemíkového čipu ALPIDE a následně i jeho finální verze na ionizační poškození indukované průchodem protonů. Provedli také sérii ozařování (14.-15.3., 30.3.-1.4, 23.-25.5., 27.7., 10.-13.10. , 28.-30.11., 6.-8.12. 2016), kdy se na protonovém svazku testovala odolnost vyčítací elektroniky. Všechna měření probíhají na cyklotronu U-120M v Řeži.

 • V týdnu od 28.11. do 2.12. 2016 navštívila naši skupinu Monika Kofarago z Wignerova ústavu v Budapešti, která pracuje na experimentu ALICE a s námi spolupracuje na problematice týkající se inovací detektoru ITS v experimentu ALICE CERN. V rámci pravidelných seminářů v ÚJF přednesla dne 1. 12. 2016 seminář „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“. Další seminář na toto téma také přednesla v rámci společné schůzky realizačního týmu se studenty a pracovníky na FJFI ČVUT v Praze dne 2.12.

 • Dne 15.11.2016 velmi úspěšně obhájil na MFF UK svou disertační práci „Study of strange particle production in jets with the ALICE experiment at the LHC“[link] doktorand Mgr. Vít Kučera. Na své práci pracoval pod vedením RNDr. Jany Bielčíkové, Ph.D., a dr. Christiana Kuhna a dr. Borise Hippolyta  (Univerzita ve Štrasburku). Kromě fyzikální analýzy se pan Kučera také podílel na testech pALPIDE čipů pro inovovaný detektor ITS experimentu ALICE pod vedením RNDr. Jozefa Ferenceie, CSc., které probíhaly na cyklotronu U-120M v Řeži.

 • Dne 6.9.2016 Dne 6. 9. 2016 obhájil svou bakalářskou práci s názvem „Semi-inkluzivní pT spektra jetů v lehkých systémech na LHC“[link] student FJFI ČVUT v Praze Peter Príbeli, který na ní pracoval pod vedením RNDr. Filipa Křížka, Ph.D.

 • Dne 24.6.2016 obhájili úspěšně své ročníkové projekty (výzkumné úkoly) na FJFI ČVUT v Praze dva studenti našeho týmu: Bc. Martin Kocmánek (“Study of jet production at RHIC“, ved. práce RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.) a Bc. Miroslav Šaur („Analysis of D0 production in Cu+Au collisionst in the STAR experiment, ved. práce Mgr. Pavol Federič, Ph.D.).

 • Dne 9.6.2016 Vojtěch Pacík obhájil úspěšně svou magisterskou diplomovou práci „Strange Particle Production in Jets in pp Collisions in the ALICE Experiment“ (ved. práce RNDr. Jana Bielčíková, konzultant Mgr. Vít Kučera)

Plánované akce

 • 20. 12.2016 proběhne pravidelná schůzka týmu.


 • Uskutečněné akce

 • 8.12.2016 přednesl Mgr. Pavol Federič, Ph.D. celoústavní seminář ÚJF na téma: “Heavy flavor measurements at the STAR experiment”.

 • 6.12.2016 se konala pravidelná schůzka realizačního týmu, na které vystoupili s příspěvkem postdoktorand Mgr. Pavol Federič, Ph.D. a jeho diplomant Bc. Miroslav Šaur a diskutovali produkci D mezonů v pp a Cu+Au srážkách v experimentu STAR.

 • 2.12.2016 proběhl další z řady společných seminářů ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze, na kterém vystoupili s následujícími příspěvky:
  1. Monika Kofarago (Wigner Institute, Budapešť, host ÚJF): „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“.
  2. doc. Boris Tomášik (FJFI ČVUT): „Clusters and higher moments of proton number fluctuations“

 • 1.12.2016 přednesla Monika Kofarago (host naší skupiny) celoústavní seminář na téma seminář „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“.

 • 22.11.2016 se v rámci pracovní schůzky týmu konala přednáška Mgr. Pavola Federiče, Ph.D. na téma produkce D mezonů v pp srážkách v experimentu STAR a doktoranda Mgr. D. Makatuna na konferenci IEEE SSCI 2016 v Řecku.

 • 22.11.2016 informovali doktorandi Ing. Jan Rusňák a Ing. Miroslav Šimko na schůzce týmu o pokrocích analýzy nabitých jetů a částice Lambda_c v Au+Au srážkách v experimentu STAR.

 • 1.11.2016 na pravidelné schůzce skupiny podali studenti Bc. Martin Kocmánek, Bc. Miroslav Šaur, Ing. Jan Rusňák a mladí vědečtí pracovníci Mgr. Pavol Federič, Ph.D., a RNDr. Filip Křížek, Ph.D., přehledné přednášky dokumentující aktuální stav analýzy experimentálních dat v experimentu STAR a ALICE před kolaborační poradou experimentu STAR a ALICE, z nichž část je také určena pro nadcházejí konferenci Quark Matter 2017 .

 • 4.10.2016 se konala pravidelná schůzka týmu, na které doktorand Mgr. D. Makatun přednesl svůj plánovaný příspěvek na mezinárodní konferenci CHEP 2016 v USA. Na této konferenci vystoupil s posterem také další student naší skupiny, diplomant Martin Adam.

 • 7.9.2016 proběhla diskuse o připravovaných příspěvcích na mezinárodní workshop Hot Quark 2016, kterou spoluorganizovala RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D., a které se mj. zúčastnil doktorand Miroslav Šimko a vědecký pracovník dr. Róbert Vertési, který v rámci projektu působil jako postdoktorand a výsledky této dřívější spolupráce prezentoval za naši skupinu na tomto prestižním workshopu

 • archiv akcí

   
  Akce, novinky a aktuality

  Základní údaje o projektu

  Cíl projektu

  Publicita projektu

  Personální obsazení projektu

  Dokumenty ke stažení

  Studijní materiály

  Spolupracující instituce