Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

 

pořádá v úterý 13.5.2008 od 9.15 hodin

v zasedací místnosti ÚJF v Řeži

seminář o grantových projektech skončených v r. 2007

 

9.15-9.30

P. Exner (přednese J. Dittrich)

Řešitelné modely nanosystémů - IAA100480501

 

9.35-9.50

P. Bydžovský

Studium hyperjader - GA202/05/2142

 

9.55-10.10

V. Burjan

Astrofyzikální reakce a metoda asymptotických normalizačních koeficientů -  GA202/05/0302

 

10.15-10.30

A. Kugler

Produkce dileptonů v srážkách jádro-jádro a v reakcích vyvolaných piony - IAA1048304

 

10.35-10.50

P. Bém

Materiály a technologie pro komponenty fúzních reaktorů - 1H-PK/07

 

10.55-11.10

J. Vacík

Studium difúze He, Li, Be a B v terčících systému ISOL metodou neutronového hloubkového profilování - GA202/05/0410

 

11.15-11.30

V. Hnatowicz

Cévní buňky na syntetických polymerech s adhesivními doménami - IAA5011301

 

11.35-11.50

M. Davídkova

Modelování radiobiologického mechanismu protonů a lehkých iontů v buňkách a tkáních - GA202/05/2728

 

11.55-12.10

M. Davídková

Výkonné rentgenové lasery v oboru 5-15 nm a jejich aplikace v laboratorní astrofyzice a radiobiologii - GA202/05/2316

 

                        

                                                                       J. Dittrich, vědecký tajemník ÚJF AV ČR, v.v.i.