(pro některé publikace) aneb

zkrácená webová stránka v češtině


Kontakt

Pošta:
Miloslav Znojil
ÚJF AV ČR, 250 68 Řež

Elektronická pošta:
znojil@ujf.cas.cz

Stránka WWW
http://gemma.ujf.cas.cz/~znojil

Telefon do práce
420 266 173 286

Faxové číslo
420 220 940 165

Telefon domů
420 222 311 722

Zpět nahoru


Krátké noticky o nedávném cestování

Zpět nahoru

Ne zcela aktualizovaná info o zatětí badatélka

 • (a) nelineární poruchová teorie s aplikací na AHO
 • (b) přesné řešení nehermitovského harmonického oscilátoru
 • (c) kvazi-riccatiovská forma Diracovy rovnice
 • (d) nový quasi-exaktně řešitelný model
 • (e) singulární potenciály v Diracově rovnici
 • (f) paradoxy PT-symetrické kvantové mechaniky
 • (g) asymetrické Hamiltoniány v režimu silné vazby
 • (h) nový mechanismus deconfinementu
 • (i) popis singularit v přesných řešeních
 • (j) hillovské determinanty
 • (k) poruchová teorie s trojúhelníkovými propagátory
 • (l) a některé další zaslanostě
 • (m) doporučení,
 • (n) oznámení
 • (o) a shrnutí.
Zpět nahoru

TTD

Ročník
1946
Narozeniny
každý rok na čarodějnice
Absolvent
MFF UK Praha (fyzika, 1969)

Zpět nahoru

Ánfas


. . a zpět na stránku v . .
či přístup na značně zastaralý seznam preprintů


Stav: listopad 01, 2000, plus nahodilé pozdější částečné inovace: poslední v únoru 2017.
Zpět nahoru